Utställare Monter Category Webbadress
Abilia AB Abilia AB C:02 Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel http://www.abilia.com/sv
Anatomic Sitt Anatomic Sitt C:01 Transport/bilanpassning, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Barnhjälpmedel http://www.anatomicsitt.com
Arjo Scandinavia AB Arjo Scandinavia AB E:04 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Arbetsplatshjälpmedel https://www.arjo.com/sv-se/
Baxter Hill-Rom Baxter Hill-Rom B:03 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel https://www.baxter.se/sv
Bima Plastteknik AB Bima Plastteknik AB B:04 Trycksårsprevention http://www.bimaplastteknik.se
Bioservo Technologies AB Bioservo Technologies AB C:10 Rehabilitering/habilitering, Arbetsplatshjälpmedel http://www.bioservo.se
Br Ström Br Ström F:03 B Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Arbetsplatshjälpmedel https://www.brstrom.se/
Cobi Rehab AB Cobi Rehab AB G:04 Övrigt, Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel https://www.cobirehab.com/sv/
Comfort System Scandinavia AB Comfort System Scandinavia AB C:06 Rehabilitering/habilitering, Förflyttning/mobilisering, Arbetsplatshjälpmedel http://www.comfortsystem.se
Decon AB Decon AB A:07 Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel http://www.decon.se/
Direct Health Care Group Direct Health Care Group E:01 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://www.directhealthcaregroup.com/sv/
ErgoNova ErgoNova C:09 Övrigt, Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel http://www.ergonova.se/
Etac Sverige Etac Sverige D:07 Trycksårsprevention, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel https://www.etac.com/sv-se/sverige/
Eurovema Mobility AB Eurovema Mobility AB B:01 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel http://www.eurovema.com/sv-se
Evondos Evondos E:03 Övrigt https://www.evondos.com/
Exotek Exotek A:04 A Fritid https://www.exotek.no/
Frölunda Data Frölunda Data A:04 B Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://frolundadata.se/
Goesart Goesart C:05 Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) http://www.goesart.com/
Guldmann AB Guldmann AB B:11 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel https://www.guldmann.com/se
Göran Sjödén Rehab Distribution Göran Sjödén Rehab Distribution A:05 Trycksårsprevention https://www.rehabshop.se/
HEA Medical AB HEA Medical AB B:06 Rehabilitering/habilitering, Förflyttning/mobilisering, Arbetsplatshjälpmedel http://heamedical.se/
HMN HMN C:04 Trycksårsprevention, Hygien, Barnhjälpmedel http://www.hmn.dk/sv/
Hjälpia Hjälpia F:02 B Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering https://www.hjalpia.se/
Hjälpmedelsexperten i Sverige AB Hjälpmedelsexperten i Sverige AB C:08 Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel http://hjalpmedelsexperten.se/
Human Care HC AB Human Care HC AB B:07 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Fritid http://humancare.se/sv/
Invacare AB Invacare AB F:01, G:01 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel http://www.invacare.se/sv
Järven Health Care Järven Health Care A:01 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Hygien https://www.jarven.se
KOM I KAPP AB KOM I KAPP AB B:08 Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel http://www.komikapp.se
L&B Medical L&B Medical C:07 Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering https://www.lbmedical.se
Linet Linet A:11 Övrigt, Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Förflyttning/mobilisering http://www.linet.se/sv/hemvard
Medeka Medeka D:06 Rehabilitering/habilitering https://www.medeka.fi/
Medi Sweden AB Medi Sweden AB B:05 Övrigt, Barnhjälpmedel https://www.medi.se/
Mercado Medic AB Mercado Medic AB C:03 Rehabilitering/habilitering, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://mercado.se
Minicrosser AB Minicrosser AB B:02 Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.minicrosser.se/
Minitech Minitech B:12 Övrigt, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://www.minitech.se
Northern Care Northern Care D:08 Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering https://northerncare.se/
Palliance Palliance F:04 Övrigt, Trycksårsprevention, Hygien https://palliance.se/
Panthera AB Panthera AB B:13 Övrigt, Rehabilitering/habilitering, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.panthera.se/
Permobil Permobil B:10 Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.permobil.com/sv-start/SwedenStart/start/
Pernova Hjälpmedel AB Pernova Hjälpmedel AB A:06 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.pernova.se/
Picomed AB Picomed AB A:08 Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel http://www.picomed.se/
Rehasense Rehasense A:10 Mobilitet/gånghjälpmedel, Fritid https://rehasense.com/
Salubrious AB Salubrious AB F:03 A Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Hygien, Barnhjälpmedel https://www.salubrious.se/sv/
Salus Mea Salus Mea G:02 Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition) https://salusmea.se/
Sunrise Medical AB Sunrise Medical AB A:02 Mobilitet/gånghjälpmedel, Förflyttning/mobilisering, Barnhjälpmedel http://www.sunrisemedical.se/
Svan Care AB Svan Care AB D:02 Hygien, Förflyttning/mobilisering http://www.svancare.se/
Swereco Swereco C:11 Hygien, Förflyttning/mobilisering https://www.swereco.se/
TFH TFH A:12 Övrigt, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel https://tfhsensory.se/
Tobii Dynavox AB Tobii Dynavox AB B:09 Rehabilitering/habilitering, Kommunikation (syn, hörsel, kognition), Fritid, Barnhjälpmedel, Arbetsplatshjälpmedel https://se.tobiidynavox.com/
Trident Industri AB Trident Industri AB A:13 Transport/bilanpassning, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering http://www.trident.se
Wolturnus A/S Wolturnus A/S B:14 Trycksårsprevention, Rehabilitering/habilitering, Mobilitet/gånghjälpmedel, Hygien, Förflyttning/mobilisering, Fritid, Barnhjälpmedel http://wolturnus.dk/se