Workshopprogram

Samma program bägge dagar

10:20 Abilia - Kompetensguiden
Monter C:02


Genom vår digitala tjänst Kompetensguiden kan vi enkelt tillgängliggöra kunskap om kognitiva utmaningar och vilka hjälpmedel som är anpassade till olika typer av kognitiva utmaningar.

10:45 Direct Healthcare Group - Reducera vårdtyngden med hjälp av positionering och motoriserade vändlakan
Monter E:01

Inom vården sker dagligen förflyttningar med hög vårdtyngd. Det är viktigt att tänka på säkra patientförflyttningar. Hög vårdtyngd behöver inte alltid betyda att brukaren väger mycket utan det kan bero på flera andra orsaker. Exempelvis att brukaren har passivitet, rörelseinskränkningar, smärta, rädsla, nedsatt motivation eller inte kan ta instruktioner mm. Under denna workshop går vi igenom evidensbaserade lösningar och visar hur man kan positionera och förflytta brukare med hög vårdtyngd med bibehållen värdighet, mycket säkrare och med minimal belastning.
14:00 Baxter - När händerna inte räcker till
Monter B:03

Mobillyften är idag ett vanligt förekommande förflyttningshjälpmedel att använda för sig självt, eller som ett komplement till taklyften. Trots att detta är allmänt känt, kan den utöver det ofta vara en outnyttjad tillgång i det övriga arbetet med patienter och brukare. Hur kan din mobillyft användas som en extra hjälpande hand när tiden är knapp och resurserna få? När kan den på ett tryggt och säkert sätt ytterligare underlätta i det dagliga arbetet för både personalen och brukaren? Välkommen till vår workshop i monter E:01

14:30 Guldmann - När en är nog
Monter B:11


Hur får vi personalen att arbeta på ett smart och ergonomiskt sätt? När räcker det med en person och när behöver man vara fler? Hur inverkar dina arbetsmetoder på din kropp och på patienten? På vilka sätt kan vi använda taklyften för att underlätta mer än att lyfta från A-B?