Praktisk information

Här kommer praktisk information att finnas för utställare.

Luleå Energi Arena

Datum: 10-11 maj 2023
Tid: 09.00-16.00
Plats: Bastugatan 6, 972 41 Luleå


Du träffar oss på mässan